Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Problemen op school

Als je denkt of merkt dat extra ondersteuning nodig is, dan kun je dit eerst met de docent bespreken. Die kan samen met jou en je kind bekijken wat er nodig is.

Vervolgens kan er samen bepaald worden wie daarvoor ingeschakeld kan worden. Gaat het om inhoudelijke begeleiding? Of is plannen en overzicht over het huiswerk bewaren een probleem? Afhankelijk van het soort begeleiding dat nodig is, kan een Intern Begeleider vanuit de school helpen, of kan vanuit het persoonsgebonden budget iemand van buitenaf ingezet worden.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de docent de extra ondersteuning niet nodig vindt terwijl jij als ouder vindt van wel. Wat je dan kunt doen is bijvoorbeeld zelf iemand zoeken die bijles kan geven aan je kind.

Heeft jouw kind ontwikkelingsproblematiek? Dan heeft Autipassendonderwijs heel veel tips. 

Bespreken

Als er problemen op school zijn, is het belangrijk dat je zo laag mogelijk insteekt. Dit betekent dat als er een probleem met jouw kind in de klas is, de docent het eerste aanspreekpunt is.

Komen jullie er samen niet uit? Of blijkt het probleem toch wat groter te zijn dan gedacht? Dan is de teamleider de volgende die je aan kunt spreken. Daarna is de medezeggenschapsraad (MR) of de directie het volgende aanspreekpunt.

Een maatschappelijk werker kan eventueel ook helpen, wanneer je het zelf moeilijk vindt om iemand aan te spreken over een probleem.

Het Centrum voor Consultatie & Expertise kan in sommige gevallen helpen bij probleemgedrag op school. Ook kun je een onderwijsconsulent inschakelen.

Hier vind je veel tips over het aankaarten van problemen op school, toepasbaar in meerdere situaties. 

Het ligt natuurlijk helemaal aan wat voor soort problemen je kind heeft in de klas, maar soms kan een Anders Kijken naar Kinderen therapeut helpen. Is je kind bijvoorbeeld erg druk (of juist afwezig)? Misschien heeft het te maken met de prikkelverwerking. De AKK therapeut kan jullie hier meer over vertellen.