Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Werkgever

Wanneer je werkgever op de hoogte is van jouw situatie kan hij hier rekening mee houden. Misschien kunnen jullie samen tot oplossingen komen als het flexibeler verdelen van je werkuren of, als je werk dit toelaat, vaker vanuit huis werken.
Het is goed als je zelf het initiatief neemt voor het gesprek met je werkgever of collega’s. Waarbij het natuurlijk helpt als je werkgever op zijn of haar beurt ook uitnodigend is naar jou toe. Geef duidelijke je grenzen maar ook je mogelijkheden aan. Vergeet niet dat jouw situatie niet alleen maar een risico is. Je leert er ook een hoop van zoals goed plannen, problemen oplossen, daadkracht en samenwerken met heel veel verschillende soorten professionals. Het is belangrijk jezelf naar je werkgever en collega’s niet als een ‘probleem’ te zien. Wanneer je je toch bezwaard voelt, is het goed dit open te benoemen naar je werkgever, zodat je samen op zoek kunt gaan naar een passende oplossing.

Het is belangrijk om zo open en transparant mogelijk te zijn naar de werkgever. Zo kan de werkgever jouw situatie beter begrijpen en geef je hem/haar de kans om beter aan te sluiten op jouw behoeften. Ter ondersteuning mag je zelf verzoeken om een afspraak met de bedrijfsarts. Diegene kan meedenken in het proces.