Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Opvoeden

Een kind met een beperking, aandoening of ziekte komt vaak voor grote uitdagingen te staan. Dat kan zich uiten in verdrietig zijn, onzekerheid of bijvoorbeeld boosheid. Soms heeft het gedrag van je kind helemaal niks met de aandoening, ziekte of beperking te maken maar is het een normale stap in de ontwikkeling of verwerking die wordt gemaakt. Na een tijdje kan dit weer stabiliseren.

Het kan natuurlijk ook dat er wel meer aan de hand is. Soms komen emotionele problemen voort uit het gevoel te weinig gezien te worden, of omdat je kind baalt dat het bepaalde dingen niet zelf kan of mag doen.

Soms kan de oplossing heel klein zijn. Iets vaker één op één contact met een ouder bijvoorbeeld, of een hobby die echt helemaal van het kind zelf is. Denk je dat er meer aan de hand is? Zoek dan professionele hulp. Dit kan via de huisarts of via het zorgteam van je kind. Kinderen met een beperking, aandoening of ziekte kunnen het mentaal moeilijk hebben. Dit kan invloed hebben op het gedrag.

Ondersteuning

Niemand voedt zijn kinderen probleemloos op. Ook ouders van gezonde kinderen lopen wel eens tegen dingen aan en moeten op zoek naar een oplossing. Er zijn verschillende plekken waar ze je kunnen helpen bij de opvoeding van je kind.

In de eerste vier levensjaren kun je naar het consultatiebureau gaan. In het zorgteam van jouw kind zit misschien een orthopedagoog of een kinderpsycholoog. Die kan je ook helpen met vragen over de opvoeding. De Opvoedpoli of je eigen gemeente kunnen ook hulp bieden.

Soms kun je het antwoord misschien ook vinden op een website, zoals opvoeden.nl

Opvoedondersteuning thuis

In Nederland bestaan heel veel organisaties die opvoedingsondersteuning thuis kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan MEE, het consultatiebureau, Jeugdzorg of De Opvoedpoli. Je kunt ook opzoek gaan naar een speltherapeut.

In het zorgteam van je kind kun je ook aankaarten dat je hulp nodig hebt. Zij kunnen een orthopedagoog of een kinderpsycholoog inschakelen die met je meedenkt hoe jullie het thuis kunnen aanpakken.

Ambulante ondersteuning

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Bij kinderen met een beperking gaat de ontwikkeling niet altijd vanzelf. Extra stimulering is soms nodig. Kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking hebben bijzondere verzorging nodig. Dit vraagt veel van ouders. Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een beperking of chronische ziekte? Of heb je zelf een (licht) verstandelijke beperking en vragen over de opvoeding? Dan vind je het misschien lastig om de opvoeding van jouw kinderen met het huishouden en je werk te combineren en kun je een beroep doen op ambulante ondersteuning vanuit het sociaal domein. Praktische gezinsondersteuning biedt ondersteuning bij de opvoeding en verzorging, zodat het jou niet teveel wordt.

Ambulante ondersteuning helpt om je kind een stabiele en veilige omgeving te bieden. En geeft je handvatten, zodat je om kunt gaan met het gedrag dat de beperking of de ziekte van je kind met zich meebrengt. Spelen er andere vragen in je gezin? Heb je bijvoorbeeld geen werk, schulden of weinig mensen om je heen die steun kunnen bieden? Dan werk je samen met de ondersteuner aan oplossingen. Je begeleider kan je bijvoorbeeld in contact brengen met een jobcoach, die jou kan begeleiden naar werk. Het doel is dat jij – met steun van de mensen om je heen – de opvoeding van je kind zelfstandig aankunt.

De huisarts of wijkcoach kan je helpen om te bepalen welke zorg jouw kind nodig heeft en deze samen met je regelen. De huisarts en wijkteams van het sociaal domein en specialisten binnen het ziekenhuis verwijzen je door naar de zorgorganisatie. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Als er geen Wlz-indicatie is, kan de gemeente een beschikking vanuit de Jeugdwet geven.