Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Financiering van zorg

In Nederland is de zorg geregeld via verschillende wetten en instanties. Soms regelt de professional alles rondom de kosten, maar vaak moet je als ouder zelf dingen regelen en voor elkaar zien te krijgen. Dit gaat niet altijd even gemakkelijk. Het begint vaak al dat je niet weet bij wie je nu moet zijn om iets te regelen. Daar proberen we in dit thema duidelijkheid in te geven.

Soorten kosten

Je kosten kun je onder verdelen in 2 hoofdsoorten:

  • Zorg in natura (ZIN), waarbij je iets aanvraagt en een dienst of product geleverd krijgt. De leverancier regelt het geld rechtstreeks met de financier.

  • Zorg in geld, waarbij je iets aanvraagt en je een budget krijgt om zelf een dienst of product in te kopen.

De meest bekende vorm van zorg in geld is het persoonsgebonden budget (pgb). Je krijgt een pgb vanuit de gemeente (WMO) of vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW).

Met een PGB zoek je zelf je zorgverlener. Je sluit zelf een contract met ze af, betaalt deze persoon (personen) via de Sociale VerzekeringsBank (SVB) en houdt de administratie daarvan bij. Dit kan allemaal digitaal gedaan worden.

Kies je voor PGB? Dan word je eigenlijk een werkgever en moet je veel zelf regelen. PGB biedt flexibiliteit, maar is minder geschikt als je opziet tegen administratie en de onzekerheid of je je personele bezetting rondkrijgt.

Bij ZIN ben je gebonden aan bepaalde organisaties die zorg kunnen leveren. Maar wanneer er iemand ziek is of op vakantie, is er de optie dat er vervanging komt in die periode. Ook heb je zelf niet de administratieve lasten.
Je kunt ZIN en PGB ook combineren

Landelijk én lokaal

Er zijn veel partijen waar je mee te maken kunt krijgen als het gaat om kosten. 

De gemeente:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en

  • Jeugdwet.

De overheid:

  • Wetgeving zoals de zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg (WLZ)

  • Belastingdienst: voor bijvoorbeeld toeslagen

  • UWV: voor bijvoorbeeld school en werkplek aanpassingen.

Alle wetten worden uitgelegd in gemakkelijke taal in deze brochure.

Het juiste loket

Doordat er zoveel professionals en instanties betrokken zijn kan het lastig zijn om het juiste loket te vinden bij wie je kunt aankloppen. Informatie- en adviespunt het Juiste Loket | Regelhulp valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door PerSaldo en Ieder(in). Het helpt mensen die van het kastje naar de muur zijn gestuurd, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen of er vragen over hebben.
Je kunt Het Juiste Loket bereiken via:

De verschillende wetten

Met deze organisaties krijg je te maken

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het UWV is in Nederland de instantie die veel doet met werk en uitkeringen. Dit is heel breed. Het gaat van een uitkering tot het geven van hulpmiddelen voor op (een reguliere) school of op werk.