Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Van 12 tot 18 jaar

Na de basisschool gaat je kind naar het voortgezet onderwijs. Ook voor voortgezet onderwijs geldt Passend Onderwijs en kun je je kind in principe aanmelden bij iedere school voor regulier voortgezet onderwijs:

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs is er voor meer intensieve begeleiding van kinderen.
Dit onderwijs is onderverdeeld in 3 uitstroomrichtingen:

  • Uitstroomprofiel dagbesteding

  • Uitstroomprofiel arbeidsmarkt

  • Uitstroomprofiel vervolgonderwijs met uitstroomrichtingen vwo, mavo en vmbo

Het beroepsonderwijs is onder te verdelen in:

Voortgezet onderwijs

Wanneer jouw kind in staat is om regulier voortgezet onderwijs te volgen kun je met de desbetreffende middelbare school afspraken maken over extra ondersteuning, extra begeleiding en zaken als extra tijd bij examens.

Blijkt het toch niet te lukken op een Reguliere Middelbare school, dan kan je kind altijd nog overstappen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

Je kind kan op twee manieren instromen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs:

1. Vanuit de basisschool of het speciaal basisonderwijs
Wanneer je je kind aanmeldt bij het voortgezet speciaal onderwijs gaat de school onderzoeken of je kind de ondersteuning die de school biedt, echt nodig heeft. Daarnaast is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig om toegelaten te worden. De school moet deze aanvragen bij het samenwerkingsverband in jullie woonplaats.

Het kan zijn dat je kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt. Als dat het geval is dan gaat de school samen met jullie op zoek naar een reguliere school, waar jullie kind passende ondersteuning kan krijgen.

2. Vanuit het regulier voortgezet onderwijs
Het kan zijn dat je samen met de school van je kind merkt, dat de school niet langer die extra ondersteuning kan bieden die je kind nodig heeft en deze ondersteuning ook niet geboden kan worden binnen een andere reguliere school. Als dat het geval is, dan komt je kind mogelijk in aanmerking voor een plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs.

De school zal dan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Wanneer deze wordt gegeven, kun je je kind aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring geeft niet automatisch recht op plaatsing op die school. Over de toelating zelf beslist het bevoegd gezag van de school.

Wil je meer lezen over wat je kind gaat leren op het speciaal voortgezet onderwijs? Kijk dan hier

Studeren

De aard van de beperking of aandoening van je kind kan bepalend zijn of een studie geschikt is. Het is belangrijk samen met je kind goed in kaart te brengen wat de behoeften zijn op studiegebied, maar ook wat de fysieke en mentale mogelijkheden zijn zodat jullie een opleiding (en daarmee verdere loopbaan) kunnen kiezen die voldoende aansluit.

Op de onderwijsinstelling zijn dingen geregeld voor studenten met een beperking of aandoening. Bij de onderwijsinstelling zelf kun je veel informatie krijgen. Ook kun je vaak in contact komen met een andere student met een beperking die al ervaring heeft bij de onderwijsinstelling. Soms is er zelfs de mogelijkheid om te worden gekoppeld aan een medestudent. Vaak is dit een ouderejaarsstudent van dezelfde opleiding. Deze helpt bijvoorbeeld bij het wegwijs worden binnen de instelling of het maken en uitvoeren van en planning.

Ouders en Onderwijs schrijft helder over recht op aanpassingen en bijvoorbeeld afspraken bij de intake.

Toeslag voor studenten met beperking

Hier kun je meer lezen over rechten en financiën wanneer je kind gaat studeren. 

Studenten vanaf 15 jaar die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun (medische) beperking krijgen een studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen en niet in aanmerking komen voor de WAJONG. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van de student. Hier lees je meer.