Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Ziek en naar school

Wanneer je kind (chronisch) ziek is kun je contact opnemen met ziezon. Zij ondersteunen scholen en hun zieke leerlingen. Hetzelfde geldt voor Stichting Zorgeloos naar School, die zich inzetten voor goede zorg voor leerlingen met een chronische aandoening.

Daarnaast heeft het ziekenhuis waar je komt waarschijnlijk een afdeling Educatieve Voorzieningen of zijn er onderwijsconsulenten ‘onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ op afroep beschikbaar. Deze kun je altijd vragen je te helpen.

Soms is er webcam onderwijs mogelijk, waarbij je kind vanuit het ziekenhuis in de klas aanwezig kan zijn door middel van een webcam. Een soortgelijk iets zijn de AV1Robots waarvan er 21 rouleren in Nederland.

Heeft de school van jouw kind geen mogelijkheid tot webcam onderwijs? Misschien is thuisnaarschool iets voor jouw kind.