Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Zo werkt de zorg

De zorg in Nederland is ingedeeld in 4 delen. De eerstelijnszorg zijn de professionals die dicht bij je staan zoals huisarts en apotheker. De tweedelijns zorg is onder andere het ziekenhuis of een gespecialiseerd centrum. De derdelijns zorg zie je als ouder zelf niet zo vaak, dit is bijvoorbeeld het laboratorium. Er is ook de nuldelijns zorg. Hieronder val jij zelf als mantelzorg en de mensen in je netwerk die jou helpen.

Op deze website van de Rijksoverheid wordt uitgelegd hoe het hele systeem elkaar zit.

Eerste- en tweedelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg waar je zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Let op, gebruik je eerstelijnszorg dan wil dat niet zeggen dat je het ook automatisch vergoed krijgt uit de basisverzekering. Voor sommige eerstelijnszorg moet je een aanvullende verzekering hebben.
Tweedelijnszorg is zorg van alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Zoals specialisten in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

De meeste tweedelijnszorg wordt vergoed door de basisverzekering, maar gaat wel van je eigen risico af. Overigens geldt dit niet altijd. Check dus goed de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Mantelzorg

Naast ouder van je kind ben je ook mantelzorger, ook al spreekt die term de meeste ouders niet aan. Een mantelzorger zorgt langdurig voor een ziek/gehandicapt familielid, kennis of buur. Bij onder andere Mantelzorgcentrum en MantelzorgNL kan je meer informatie vinden over mantelzorg.

Voor mantelzorgers zijn allerlei regelingen. Deze veranderen vaak, soms kun je het gevoel hebben er ook nog eens een dagtaak bij te hebben door alles hiervoor te moeten regelen. Als er in het zorgteam van jouw kind een maatschappelijk werker zit, kun je deze altijd om hulp vragen. Ook kun je contact opnemen met een mantelzorgmakelaar voor hulp. Als je het eerst zelf wilt proberen uit te zoeken zijn er een aantal handige websites, zoals deze pagina op regelhulp. Ook is er een website die helemaal gaat over mantelzorg. 

Mantelzorgen kan zwaar zijn. Via de gemeente kun je regelen dat iemand de zorg af en toe van je overneemt. Zo heb je ook wat tijd voor jezelf. Misschien heb je wel behoefte aan een of meerdere nachten voor jezelf? Er zijn ook logeermogelijkheden voor je kind. Dit wordt respijtzorg genoemd.

Lees hier meer over respijtzorg, vergoedingen en het aanvragen ervan.