Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs wil men dat zoveel mogelijk kinderen een plek vinden in het regulier onderwijs. Het kan daarom goed zijn om te gaan kijken op verschillende scholen en daarbij het gesprek aan te gaan over de beperking of aandoening van je kind. Tegelijkertijd kun je ook op speciale scholen gaan kijken. Je krijgt dan een beeld van de scholen en kan dan misschien makkelijker inschatten waar jouw kind het beste op zijn plek is.

Het is erg belangrijk dat een (reguliere) school positief staat ten opzichte van de aanmelding van je kind op de school. Ook is het belangrijk dat de school goed inziet wat de beperking of aandoening van je kind inhoudt en wat ze kunnen verwachten.

Met de (reguliere) school kun je ook bespreken welke hulp je kind nodig heeft. Daarbij kun je overleggen wie waar de

Er zijn ook organisaties die zich hard maken voor inclusief onderwijs. Daar kun je ook contact mee opnemen. Wellicht kunnen zij iets voor je betekenen. 

Zorgplicht

De school waar je je kind aanmeldt heeft een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat je kind een passende plek krijgt op hun school, op een school in hun samenwerkingsverband of op een speciale school.

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs kun je meer informatie vinden. En hoewel gericht op autisme, is veel informatie op Autipassend onderwijs ook van toepassing op ‘gewoon’ passend onderwijs. Het is een ouderinitiatief en dus sterk aansluitend bij de weerbarstige praktijk.

Wanneer je er samen met de school niet uitkomt dan kun je contact opnemen met de landelijke Onderwijsconsulenten. Zij kunnen jou en de school adviseren en ondersteunen bij onderwijskwesties rond een kind met een beperking of ziekte.