Van, voor en door ouders van zorgkinderen.

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment, ongeacht de soort beperking of aandoening.

Lees meer over ons

 

Routekaart zorg

De Routekaart Zorg biedt op een andere, visuele manier toegang tot de informatie op de website. Navigeer via de Routekaart door het leven van/met een zorgkind. 

Pijlers

Ontmoeten & Delen

Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis.

Kennis & Informatie

Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden.

Ondersteuning & Advies

Onderlinge en wederzijdse ondersteuning.

Input & Invloed

Creëren van draagvlak bij zorg, onderwijs, onderzoek en politiek.

Uitgelicht

Ontmoeten & Delen

Ervaringsverhalen

Is kwetsbaarheid tonen eigenlijk alleen maar eng? Leontien Sauerwein laat zien dat kwetsbaarheid tonen ook een kracht kan zijn! 

Kennis & Informatie

Zo voelt het dus om een handicap te hebben’

Nieuw bordspel leert kinderen spelenderwijs hoe je kunt omgaan met beperkingen.

Ondersteuning & Advies

Groei-wijzer

Het gebruik van de Groei-wijzer nodigt uit om met je kind in gesprek te gaan en samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en of er ontwikkeling of stagnatie plaatsvindt. 

Input & Invloed

Persbericht: AV1 robot bestrijdt eenzaamheid bij langdurig zieke kinderen

Uit onderzoek van Stichting Kind en Ziekenhuis naar de invloed van de AV1 robot op het sociaal welbevinden van kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een lichamelijke aandoening die daardoor moeite hebben om naar school te gaan blijkt dat deze kinderen zich minder eenzaam voelen.