Van, voor en door ouders van zorgkinderen.

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsproblematiek (zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment, ongeacht de soort beperking of aandoening.

Lees meer over ons

Routekaart zorg

De Routekaart Zorg biedt op een andere, visuele manier toegang tot de informatie op de website. Navigeer via de Routekaart door het leven van/met een zorgkind. 

Pijlers

Ontmoeten & Delen

Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis.

Kennis & Informatie

Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden.

Ondersteuning & Advies

Onderlinge en wederzijdse ondersteuning.

Sociale Media

Sociale Media

Uitgelicht

Ontmoeten & Delen

Ervaringsverhalen

“Zou het niet makkelijk zijn als er een plek is waar je alle vormen van dagbesteding samenbrengt? En zou dit ook niet kunnen voor bijzondere logeeradressen?” 

Kennis & Informatie

Speciale site over het corona virus

Op deze speciale webpagina wordt informatie en het meest relevante nieuws over het Coronavirus voor de Kindzorg verzameld en gedeeld. 

Ondersteuning & Advies

tool " Wat als ik het niet meer kan"

Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan wie kan ik het overdragen? En hoe pak ik dat aan?

De tool ‘Wat als ik het niet meer kan?’ wijst je de weg naar informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites die kunnen helpen bij de beantwoording van deze vragen.

 

Sociale Media

Besloten Facebookgroep

Onze samenwerkingsvrienden zijn: