Van, voor en door ouders van zorgkinderen.

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap,  chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). Wij handelen en werken aandoening-overstijgend vanuit de ervaringskennis van ouders.

Lees meer over ons

Thema's

Ontmoeten & Delen

Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis.

Kennis & Informatie

Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden.

Ondersteuning & Advies

Onderlinge en wederzijdse ondersteuning.

Input & Invloed

Creëren van draagvlak bij zorg, onderwijs, onderzoek en politiek.

Uitgelicht

Ontmoeten & Delen

Anders Vasthouden