Welkom bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Een platform van, voor en door ouders van een kind met een met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen).

Wij handelen en werken aandoening-overstijgend vanuit de ervaringskennis van ouders.

Je kunt onder meer terecht voor:

  • Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis
  • Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden
  • Onderlinge en wederzijdse ondersteuning
  • Creëren en genereren van draagvlak bij zorg, onderwijs, onderzoek en politiek