Welkom bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Een platform van, voor en door ouders van een kind met een met een lichamelijke- en/of verstandelijke handicap en/of ontwikkelingsstoornis en/of chronische ziekte (zorgkinderen).

Wij handelen en werken aandoening-overstijgend vanuit de ervaringskennis van ouders.

Je kunt onder meer terecht voor:

  • Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis
  • Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden
  • Onderlinge en wederzijdse ondersteuning
  • Creëren en genereren van draagvlak bij zorg, onderwijs, onderzoek en politiek

Laatste berichten

Kennis & Informatie

Kennisbank

De WWW-wijzer wordt verbreed tot Kennisbank voor ouders van kinderen met lichamelijke beperkingen, cognitieve beperkingen en chronische aandoeningen. Voorlopig is de huidige WWW-wijzer geïntegreerd in de Kennisbank.

Ontmoeten & Delen

Zuurstof voor een zorgintensief gezin

Daar gaat het namelijk precies om: eerst zorgen dat je zelf stabiel bent en dán pas je kind goed kunnen helpen.

 

Bron: Alja van Maanen

 

 

Ondersteuning & Advies

Instrumenten en methoden voor meer balans in leven met een zorgkind. Onder constructie.

Input & Invloed

Welke informatie mogen (gescheiden) ouders over hun kind(eren) ontvangen?