Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Problemen

Opvoeden van kinderen met een beperking vraagt meer van de ouders dan bij andere kinderen. Bij het opvoeden ligt de nadruk op het leren van praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Als je kind in ontwikkeling achterloopt kan dit zorgen geven. Ook kun je je afvragen wat het toekomstperspectief van je kind is.

Het is begrijpelijk om bij een kind met een beperking in eerste instantie te denken dat het ontwikkelen van zoveel mogelijk kennis en vaardigheden het belangrijkste is om de beperking te compenseren. Maar het aanleren van die vaardigheden kan frustraties bij je kind oproepen.

Soms verloopt de ontwikkeling niet gelijkmatig. De lichamelijke groei is normaal, maar bijvoorbeeld de verstandelijke ontwikkeling kan achter blijven en de emotionele ontwikkeling kan nog sterker achter blijven. Deze 'gedifferentieerde' ontwikkeling van het kind kan het moeilijk maken om in te schatten wel of niet van je kind verwacht kan worden en wat je kind nodig heeft.

Lees ook..