Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Opgroeien

Een veranderende gezinssituatie heeft vaak veel impact op hoe het gaat in de opvoeding tussen ouders en kinderen. Het helpt als jij en je opvoedpartner(s) hetzelfde denken over de zorg en de opvoeding. Praat er over en zoek hulp en ondersteuning. Niet alleen bij elkaar maar ook bij de mensen om je heen en bij zorgverleners. Zij kunnen je adviseren of juist praktisch helpen, zodat je zelf weer meer grip kunt krijgen op de situatie. Ook kunnen zij aangeven wat je juist wél heel goed doet, omdat je dat soms zelfs niet eens meer weet.