Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Rechten en plichten

Als patiënt heb je bepaalde rechten en plichten. Zoals het goed geïnformeerd worden door de arts maar ook zelf andersom de arts goed informeren over jouw situatie en die van je kind. Je kunt meer over deze rechten en plichten lezen op Kind&Ziekenhuis of op de website van Patientenfederatie NPCF.

Hier kun je specifiek meer lezen over kinderrechten.

Zeggenschap van ouders

Wanneer artsen of een gedragswetenschapper een behandeling of onderzoek bij je kind willen doen, hebben ze hiervoor jouw toestemming als ouder nodig. Je hebt als ouder daarmee ook recht op alle informatie die je nodig hebt om een goed besluit te kunnen nemen. Wanneer je kind kan meedenken, is vanaf twaalf jaar ook zijn of haar toestemming vereist. Vanaf 16 jaar beslist een kind zelf.

Second opinion

Je hebt altijd recht op een second opinion waarbij een andere behandelaar kijkt naar je kind en de diagnose. Je kunt hiervoor een doorverwijzing aanvragen bij je eigen arts. Vind je dit moeilijk om te vragen dan kun je ook altijd een second opinion aanvragen via je huisarts. 

Voor meer informatie over een second opinion kijk je op de website van de patiënten federatie

Inzage in het medisch dossier

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen dossier. Dit mogen ze niet zomaar delen met andere ziekenhuizen in verband met patiëntveiligheid. Alleen met schriftelijke toestemming mag een arts de gegevens van een andere arts opvragen. Vaak sturen artsen die een kind behandelen wel brieven naar de andere behandelaars met hun bevindingen. Het is gebruikelijk dat de huisarts alle brieven krijgt, zodat hij/zij het overzicht kan houden.

Je hebt altijd en overal het recht om het dossier van je kind in te zien zolang je kind onder de twaalf jaar is. Is je kind twaalf jaar of ouder, dan heb je toestemming van je kind nodig om het medisch dossier in te zien.

Het beste kun je voor het inzien van het dossier een afspraak maken met de behandelend arts.  Deze kan je uitleg geven bij wat je leest. Een kopie krijgen van het dossier kan ook altijd. Soms kost dit alleen wel geld voor de print- en eventueel verzendkosten. Hoe je een kopie aan kunt vragen kun je vaak vinden op de website van het ziekenhuis.

In sommige ziekenhuizen kun je vanuit huis zelf inloggen in het medisch dossier. Andersom kunnen zorgverleners soms ook het dossier van je kind inzien. Op volg je zorg lees je daar meer over. 

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat je een keer een klacht hebt over een zorgverlener of instantie. Het beste kun je de betrokken persoon (of personen) hier zelf op aanspreken. Mocht je dat niet durven of kunnen dan hebben de meeste instanties een klachtenprocedure. Vaak kun je een formulier invullen waarin je je klacht uitlegt. Wanneer je dit aangeeft, kan iemand contact met je opnemen over je klacht om hem samen te bespreken en op te lossen.

Bij de Patientenfederatie kun je meer informatie vinden over klachten in de zorg. Ook geven ze tips om het gesprek aan te gaan over je klacht. Een organisatie zoals Ieder(in) kan ook hulp en advies bieden bij een klacht, net als het Centrum voor consultatie en expertise. Die kun je ook inschakelen als je kind niet de zorg krijgt die nodig is, of wanneer je vastloopt met zorginstanties