Schouders
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Sport en hobby
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Werk en verlof

Het combineren van de zorg voor je kind en daarnaast werken is niet altijd even makkelijk. Wil je meer inzicht in hoe je hierin een betere balans voor jezelf kunt creëren? Kijk dan bij de Zorg-Werk-Leven balanstool die je kan helpen om inzicht te krijgen in de indeling van jouw leven en hoe dat misschien anders kunt inrichten.

Op de site werkenmantelzorg.nl kun je veel informatie vinden over hoe je werk en zorg kunt combineren. Op deze site staat ook veel informatie voor jouw werkgever.

Verlof

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor verlof van je werk.

Ouderschapsverlof is niet specifiek bedoeld voor de verzorging van bijvoorbeeld een ziek of beperkt kind, maar je kunt het er wel voor gebruiken. Je kunt dan een periode minder werken waarbij je wel zeker weet dat je weer terug kunt komen in je eigen functie met dezelfde uren.

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar er zijn werkgevers die daar vanaf wijken. Bijvoorbeeld omdat er in de CAO een regeling over is opgenomen. Ouderschapsverlof moet je schriftelijk aanvragen bij je werkgever.

Als je zelf ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof vergeet dan niet om het stop te zetten. Anders loopt het verlof door.

Zorgverlof is bedoeld om jouw taak als ouder/verzorger te kunnen uitvoeren. De Rijksoverheid heeft uitgebreid beschreven wanneer je zorgverlof kunt aanvragen en hoe je dit moet aanpakken. Ook lees je er wat je kunt doen wanneer je werkgever het er niet mee eens is.

Je kunt ook in gesprek gaan met de bedrijfsarts. Deze kan je helpen en adviseren met betrekking tot je werk.

Ontslag

Het kan zijn dat je je baan kwijtraakt. Je bent dan werkloos en kunt een WW-uitkering aanvragen. Je hebt daarbij verschillende rechten en plichten. Wees je er van bewust dat wanneer je mantelzorger bent en je baan kwijtraakt, je bij het UWV vrijstelling van sollicitatieplicht kunt krijgen. 

ZZP / ondernemer

Werk je als zelfstandige en kom je door de situatie in de financiële problemen? Dan kun je in sommige gevallen een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen Bbz kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Inkomsten uit PGB

Je kunt er ook voor kiezen jezelf uit te betalen via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Je werkt dan voor je eigen kind. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Lees erover op Per Saldo of bij het zorgkantoor.