Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Werk en verlof

Het combineren van de zorg voor je kind en daarnaast werken is niet altijd even makkelijk. Wil je meer inzicht in hoe je hierin een betere balans voor jezelf kunt creëren? Kijk dan bij de Zorg-Werk-Leven balanstool die je kan helpen om inzicht te krijgen in de indeling van jouw leven en hoe dat misschien anders kunt inrichten.

Op de site werkenmantelzorg.nl kun je veel informatie vinden over hoe je werk en zorg kunt combineren. Op deze site staat veel informatie voor jouw werkgever maar je vind er ook een platform met informatie voor jou: M-power, bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid.

Stichting 2CU heeft een overzichtelijk boekje gemaakt over 'Werken als je een zorgintensief kind hebt?'. Hierin worden 4 situaties nader bekeken.

  • Ik werk en wil graag blijven werken.

  • Ik werk, maar overweeg te stoppen.

  • Ik werk nu niet, maar wil wel weer gaan werken.

  • Ik werk niet en wil/kan dat (voorlopig) ook niet.

Verlof

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor verlof van je werk.

Ouderschapsverlof is niet specifiek bedoeld voor de verzorging van bijvoorbeeld een ziek of beperkt kind, maar je kunt het er wel voor gebruiken. Je kunt dan een periode minder werken waarbij je wel zeker weet dat je weer terug kunt komen in je eigen functie met dezelfde uren.

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar er zijn werkgevers die daar vanaf wijken. Bijvoorbeeld omdat er in de CAO een regeling over is opgenomen. Ouderschapsverlof moet je schriftelijk aanvragen bij je werkgever.

Als je zelf ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof vergeet dan niet om het stop te zetten. Anders loopt het verlof door.

Zorgverlof is bedoeld om jouw taak als ouder/verzorger te kunnen uitvoeren. De Rijksoverheid heeft uitgebreid beschreven wanneer je zorgverlof kunt aanvragen en hoe je dit moet aanpakken. Ook lees je er wat je kunt doen wanneer je werkgever het er niet mee eens is.

Je kunt ook in gesprek gaan met de bedrijfsarts. Deze kan je helpen en adviseren met betrekking tot je werk.

Ontslag

Het kan zijn dat je je baan kwijtraakt. Je bent dan werkloos en kunt een WW-uitkering aanvragen. Je hebt daarbij verschillende rechten en plichten. Wees je er van bewust dat wanneer je mantelzorger bent en je baan kwijtraakt, je bij het UWV vrijstelling van sollicitatieplicht kunt krijgen. 

ZZP / ondernemer

Werk je als zelfstandige en kom je door de situatie in de financiële problemen? Dan kun je in sommige gevallen een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen Bbz kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Inkomsten uit PGB

Je kunt er ook voor kiezen jezelf uit te betalen via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Je werkt dan voor je eigen kind. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Lees erover op Per Saldo of bij het zorgkantoor.

Coaching

Vrouwen werken vaker parttime baan en combineren dit met meer (mantel-)zorg taken dan mannen. Daarbij hebben vrouwen een meer relatiegerichte houding ten opzichte van zorg daar waar mannen gemiddeld genomen een meer taakgerichte houding aannemen. Dit zorgt er mede voor dat vrouwen een groter risico lopen op overbelasting. Veel vrouwen gaan daardoor minder werken of stoppen helemaal (tijdelijk) met werken. 

Voor alle moeders die werken of willen werken, is het balanceren tussen alles wat om voorrang vraagt. Waar blijf je dan zelf in de combinatie werk, gezin en zorg? Hoe zorg je voor jezelf zonder dat het alleen maar overleven is? Als je besluit om minder te werken of helemaal te stoppen maar nooit de wens had om thuisblijfmoeder te worden, dan is het noodgedwongen. Dan is de combinatie simpelweg te zwaar geworden. Hierdoor geef je een deel van je eigen idealen en ambities op en word je financieel afhankelijker dan jij zelf voor ogen had. 

Juist omdat het voor altijd is, is het zo belangrijk te ontdekken wat voor jou werkt binnen de kaders van jouw gezin, werk en omgeving. Doorgaans is de meeste aandacht en hulpverlening gericht op het kind met de beperking. Hierdoor staan de andere leden van het gezin automatisch meer in de schaduw. Hoe neem je dan je eigen plek in? Coaching kan je helpen een betere balans te vinden.

Ervaringen van anderen

In Anders magazine lees je meer over ervaringen van andere ouders in het combineren van werk en mantelzorg. Of luister naar deze podcast van Minke Verdonk 'Een carrière en een gehandicapt kind? Die gaan wèl samen''.