Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Hechting

Bij kinderen met een verstandelijke beperking kan het hechtingsproces moeilijker op gang komen door onduidelijke signalen vanuit het kind zelf: trager reageren, problemen met aandacht richten, bijkomende zintuiglijke problematiek e.d.. Dit betekent dat je als ouder de beperkte signalen die je kind uitzendt, minder goed kan opvangen, bijvoorbeeld wanneer je kind een stoornis in het autistisme spectrumstoornis heeft. Je kunt ook andere signalen oppakken dan bedoeld, bijvoorbeeld bij erg drukke kinderen. Het is moeilijk sensitief te zijn.

Door de beperkte informatieverwerkingscapaciteiten van kinderen met een verstandelijke beperking en/of een bijkomende stoornis, zijn veel meer leerervaringen nodig. Ook op sociaal-emotioneel gebied is herhaling nodig om basisveiligheid op te bouwen. Dit stukje komt uit een publicatie over hechting van kennisplein gehandicaptensector. Wil je de hele publicatie lezen? Kijk dan hier.

Hechtingsproblematiek kan op verschillende manieren tot uiting komen. Een onveilige hechting kan de oorzaak zijn van veel probleemgedrag. Om meer te lezen over hoe hier mee om te gaan, kijk je hier