Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

De Vink Wijzer

Het is voor ouders een hele belasting om de juiste zaken op het juiste moment te regelen. Het is vaak onduidelijk wat en wanneer iets geregeld moet zijn. Een overzicht  van deze regelzaken bleek niet direct voorhanden te zijn. Vandaar deze Vink Wijzer. Met dank aan Jolanda Rutten, die als ervaringsdeskundige ouder de basis hiervoor heeft gelegd. Haar ervaring en tips vormen het fundament van de Vink Wijzer. Tijdens ons project hebben we dit aangevuld met de inbreng van andere ouders, ouderorganisaties, professionals, onderzoekers en ontwikkelaars. De Vink Wijzer is met toestemming vernoemd naar de zoon van Jolanda, Daan de Vink.

De Vink Wijzer is ontwikkeld door de Informatietafel EMB. Lees meer over deze samenwerking op deze pagina.

Dit lees je in de Vink Wijzer

Partners van de EMB Informatietafel

Platform EMG

Het is onze missie om bij te dragen aan een goede kwaliteit van leven voor mensen
met (Z) EVMB en hun naaste familie en netwerk. Het is onze ambitie om hét
kennisnetwerk (Z)EVMB te zijn waar alle informatie en activiteiten samenkomen.