Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Leerlingvervoer

Het vervoer van en naar school wordt, als je kind op het speciaal onderwijs zit, door de gemeente waar je woont georganiseerd.

Vaak kun je via de school waar je kind zit een aanvraagformulier krijgen voor taxivervoer. Als je zelf haalt en brengt kan je daar mogelijk een vergoeding voor krijgen van de gemeente waarin je woont. Neem hiervoor contact op met je eigen gemeente.

Het leerlingvervoer is wel aan regels gebonden. Zo kan de gemeente de regel hebben dat je pas vervoer krijgt als je meer dan een x aantal kilometers van de school vandaan woont. Kijk op de website van jouw gemeente voor de regels die zij hebben. Bij de Rijksoverheid kun je meer lezen over de regels van leerlingvervoer. Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kun je er ook meer informatie over vinden. Zij hebben ook een pagina met FAQs over leerlingvervoer.