Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Onderwijs

Als ouder wil je graag dat je kind dingen leert en ervaart. Gelukkig zijn er heel veel plekken waar je kind naartoe kan en waar rekening wordt gehouden met zijn of haar mogelijkheden. Zo leert je kind in een eigen tempo en naar eigen mogelijkheden.

Alle scholen in Nederland hebben een zorgplicht vanuit passend onderwijs. Dit betekent dat zij alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek moeten geven.

Soms is er meer ondersteuning nodig dan een standaard school kan geven. In dit geval zou speciaal onderwijs voor je kind een oplossing kunnen zijn. Ook zijn er mogelijkheden voor de combinatie van zorg en onderwijs. Wat is er nodig voor die alternatieven?
Als je kind niet naar een vorm van onderwijs kan, is een leerplichtontheffing nodig.