Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Ontwikkeling

Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen tempo en eigen manier. In de ontwikkeling doorlopen kinderen verschillende stappen. Ze leren in elke ontwikkelfase nieuwe dingen en laten ander gedrag zien. Voor jou als ouder kan het helpen om te begrijpen wat je kind doormaakt in de ontwikkeling, om zo je kind te kunnen ondersteunen en stimuleren bij het opgroeien.

In kaart brengen

De ontwikkeling van een kind wordt op verschillende manieren in kaart gebracht. Dit gebeurt in verschillende domeinen: de motorische ontwikkeling (bewegen), de communicatieve ontwikkeling (spreken, zich uiten) en de cognitieve ontwikkeling (het denken).

Door op elk domein te bepalen hoe ver het kind daarin ontwikkeld is, kan er een advies worden gegeven. Bijvoorbeeld over welke school het meest geschikt is, maar ook wat er gedaan kan worden om het kind verder te helpen en te stimuleren in de ontwikkeling.

Is je kind al wat ouder en wil je hem of haar ondersteunen in het meer zelfstandig worden? De Groei-wijzer is speciaal ontwikkeld om jongeren en ouders stap voor stap helpen ontdekken hoe de jongere zelfstandiger kan worden op verschillende domeinen in het leven door planmatig aandacht te besteden aan negen domeinen op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Ontwikkeling stimuleren

De ontwikkeling van een kind hangt af van vele factoren. Het is belangrijk om te weten op welke manieren het zinnig is om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Een vraag die veel ouders zich stellen: doe ik wel genoeg? Een lastige vraag met misschien als beste antwoord dat je vooral moet kijken naar wat je zelf kan en wil. Waar liggen jouw wensen en grenzen en waar die van je kind? Kijk goed naar je kind en probeer daarop aan te sluiten.

Mocht je meer willen en kunnen doen dan kun je overleggen met het zorgteam en de behandelaren wat fijne en leuke manieren zijn om zelf samen met je kind aan de slag te gaan. Misschien is er wel een therapiegroep waar je kind naartoe kan? Het kunnen afkijken bij leeftijdsgenoten werkt altijd heel stimulerend.

Op de website SensoCare kun je verschillende dingen aanschaffen om de ontwikkeling van je kind op bepaalde gebieden te stimuleren.

Intellectuele- en leerbehoeften

(Jonge) kinderen zijn zelf niet bewust bezig met hun intellectuele ontwikkeling. Ze kijken vooral naar wat ze zelf leuk vinden om te doen. Spelen is vaak ook leren voor kinderen. Als je kind een fysieke beperking heeft kan soms de beperking in de weg zitten bij het leren van dingen. Simpelweg omdat kinderen het fysiek niet kunnen. En dingen die je echt niet kan, die doe je niet.

Je kunt dan gaan kijken naar aanpassingen zodat je kind het wel kan en je daarmee de zelfstandigheid vergoot. Uiteindelijk wil je dat je kind zoveel mogelijk meekomt met zijn leeftijdsgenoten. Wanneer dit af lijkt te wijken (je kind loopt achter of voor), is het goed om er onderzoek naar te doen. Wanneer je kind op school zit kun je hier bij de docent naar vragen.

Belangrijk om in gedachten te houden is dat communiceren iets anders is dan het vermogen om iets te leren. Ook al kan je kind misschien niet (goed) praten, misschien begrijpt hij wel alles heel goed, of andersom.

Voor slecht/niet sprekende kinderen is er een test om te testen hoe groot hun taalbegrip is. Dit is de C-BiLLT