Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Onderzoek

Op veel plekken wordt onderzoek gedaan. Er zijn verschillende vormen van onderzoek, wetenschappelijk onderzoek is er een van. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van ontwikkelingen in de zorg voor jouw kind, het heeft resultaten die controleerbaar en feitelijk zijn en wordt uitgevoerd door instanties zoals Hogescholen en Universiteiten, vaak in samenwerking met grote instellingen.

Als ouder krijg je soms de vraag om met een onderzoek mee te doen, maar wat gebeurt er vervolgens met de resultaten? Waar vind je deze terug? En wat heb jij aan de kennis die is opgedaan?

Op deze pagina lees je meer over interessante onderzoeksresultaten, over de organisaties erachter en hoe jij als ouder een bijdrage kunt leveren.

(Sch)ouders doet mee

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is betrokken bij de Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking. We denken mee hoe ervaringskennis van ouders kan worden meegenomen in onderzoek, maar ook hoe de resultaten van onderzoek weer bij ouders terecht kunnen komen.

Via deze pagina vind je meer informatie over onderzoek, de organisaties erachter, en over hoe jij kunt meedoen.

Lees meer over