Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Woningaanpassing

Een van de grootste kostenposten waar je tegenaan kunt lopen is het aanpassen van je woning. De gemeente kan mogelijk een deel van de aanpassing financieren. Als je een vergoeding kunt krijgen, moet je vaak zelf alsnog veel bijdragen in de kosten.

Je kunt met een (revalidatie)arts en ergotherapeut bespreken wat voor aanpassingen nodig zijn. Ook zijn er architecten die gespecialiseerd zijn in het aanpassen van een woning aan een beperking. 

Houd hierbij rekening dat gemeentes niet elk jaar een aanpassing willen doen. Denk dus na over de toekomst. Wat heeft mijn kind nu nodig en wat over vijf jaar? En kan aan beide behoeftes worden voldaan met een hulpmiddel?

Gemeentes willen en kunnen niet altijd elk huis aanpassen. Het kan dus zijn dat ze je vragen te verhuizen naar een ander (huur)huis waar makkelijker en goedkoper aanpassingen gedaan kunnen worden. Een geschikt (aangepast) huis is niet gemakkelijk te vinden. Bereid je voor op een lange zoektocht.

Er is ook een mogelijkheid om fondsen aan te schrijven. Maatschappelijk werk of een mantelzorgmakelaar kunnen je hiermee helpen. Let erop dat je niet met terugwerkende kracht geld kunt krijgen en dat er geen bijdrages gegeven worden om een huis te kopen dat je niet zelf op kunt brengen zonder de fondsen.

Kopen:
Het handigste is om eerst een verklaring van de revalidatiearts te vragen dat je een aangepaste woning nodig hebt. Let op dat je bij het kopen ook toestemming moet hebben van de gemeente. Anders kunnen zij kosten voor aanpassing afwijzen. Hieronder een checklist van dingen waar je aan kunt denken bij het kopen van een huis.

Huren:
Met de verklaring van een revalidatiearts dat je een aangepaste woning nodig hebt kun je een indicatie aanvragen bij de gemeente voor een rolstoelwoning. Ook kun je kijken of je in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

Voorzieningen op twee adressen

Wanneer je gescheiden bent en het co-ouderschap officieel geregeld hebt, zijn er mogelijkheden om op twee adressen hulpmiddelen te krijgen.

De gemeente zal niet beide huizen compleet voorzien van aanpassingen maar een van de twee huizen kan 'logeerbaar' gemaakt worden. Dit houdt vaak in dat de drempels aangepast kunnen worden en dat er een douchevoorziening verstrekt kan worden. Dit kan echter per gemeente verschillen. Ga hierover daarom met beide gemeentes.