Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Als je kind 18 wordt

Bij de opvoeding van je kind naar zelfstandigheid kun je als ouder van een zorgkind soms wel wat extra informatie en ondersteuning gebruiken. Een zorgkind loslaten is immers niet altijd gemakkelijk en veel kinderen kunnen nooit helemaal losgelaten worden.

Waneer je je kind wilt ondersteunen in het meer zelfstandig worden, bekijk dan de Groei-Wijzer. Deze is speciaal ontwikkeld om jongeren en ouders stap voor stap helpen ontdekken hoe de jongere zelfstandiger kan worden op verschillende domeinen in het leven door planmatig aandacht te besteden aan negen domeinen op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

In de tool ‘Anders vasthouden’ vind je ingangen om de mate van zelfredzaamheid van je kind te vergroten.

Wat moet ik regelen?

Sien maakte een handig overzicht van zaken die je moet regelen wanneer je kind 18 wordt.

Ipse de Bruggen ontwikkelde de 18+ waaier. deze waaier is een handzaam hulpmiddel om het proces van jeugdzorg naar volwassenenzorg te vergemakkelijken. Het staat stil bij zaken als verzekeringen, bewindvoering, therapie en dagbesteding. De waaier geeft antwoord op vragen als ‘Wat moet ik allemaal regelen als mijn kind met een verstandelijke beperking achttien jaar wordt?' En ‘Hoe kan het dat dan alles lijkt te veranderen behalve mijn kind?’
Wil je meer informatie over de waaier of er eentje bestellen? Dan kun je een mailtje sturen naar 18waaier@ipsebruggen.nl

Ook is er de Vink Wijzer. De Vink wijzer biedt zeven tips, geschreven vanuit het perspectief van ouders die de (para)medische zaken moeten regelen. Naast informatie is de Vink Checklist opgenomen; een overzicht van (para)medische betrokkenen en leveranciers. 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging betekent dat je je inzet voor iets dat belangrijk is voor iemand. Zoals dat je het belangrijk vindt dat je kind krijgt wat het nodig heeft. In principe ben je zelf de eerste persoon die de belangen behartigt van je kind maar het is helemaal niet gek als iemand je daarbij helpt. Dit kan een familielid zijn of een vriend.

Ook zijn er organisaties die kunnen helpen bij het behartigen van je belangen. Ieder(in) heeft een stappenplan geschreven voor effectieve belangenbehartiging.

Mentorschap

Wanneer je kind 18 wordt maar niet voor zichzelf kan zorgen kun je mentorschap aanvragen. Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen.

Je vraagt mentorschap aan bij de kantonrechter. Als je zelf als ouder mentorschap over je kind aanvraagt dan word je een niet-professionele mentor, omdat je familie bent. Je kunt er ook voor kiezen een professionele mentor aan te laten stellen. Dat is iemand die van beroep mentor is.

Alles over mentorschap lees je hier

Bewindvoering

Wanneer je kind 18 wordt en niet in staat is om geldzaken zelf te regelen dan kun je bewindvoering aanvragen. Als mentor heb je niet de bevoegdheid om de geldzaken van je kind te regelen, doorvoor moet je bewindvoering aanvragen. Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

Alles over bewindvoering lees je hier

Curator

Wanneer je kind 18 wordt maar niet voor geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen dan kun je curatele aanvragen. Curatele is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De kantonrechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben. De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Alles over curatele lees je hier

Als je het zelf niet meer kan

Er komt een dag dat je als ouder niet meer voor je kind kunt zorgen. Omdat je te oud wordt of omdat je komt te overlijden. Het is een fijn idee dat je alles rondom je kinderen dan goed geregeld hebt. Wanneer je kind een beperking of aandoening heeft, is dat allemaal nog wat ingewikkelder.

Op onze site vind je de tool: 'Wat als ik het niet meer kan' met informatie over alle relevante onderwerpen,