Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Alternatieve geneeskunde

Sommige ouders gaan op zoek naar alternatieve therapieën of geneeskunde. Het is begrijpelijk dat je op zoek gaat naar de best mogelijke zorg voor je kind en daarbij verschillende opties wilt uitproberen.

Het is soms moeilijk te zeggen of alternatieve therapieën of geneeswijzen ook daadwerkelijk effectief zijn. Tegelijkertijd is het altijd zo dat positief contact met een behandelaar – al dan niet vanuit alternatieve hoek – volgens onderzoek ook een positief effect kan hebben op in ieder geval het sociaal-emotioneel welbevinden van de patiënt.

Het is hoe dan ook belangrijk dat er een goede afstemming is over de verschillende typen behandelingen waar jullie voor kiezen en dat het medisch behandelteam hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Als je besluit een alternatieve behandeling te gaan doen, bespreek dit dan altijd met je behandelend arts. Ook wanneer het om bijvoorbeeld voedingssupplementen gaat, deze kunnen invloed hebben op medicatie die je kind gebruikt of bijwerkingen geven. Zo kan de arts er rekening mee houden bij zijn eigen behandelingen en je er eventueel advies over geven.

Let op dat een alternatieve behandeling vaak niet vergoed wordt door de verzekering. Voordat je aan een behandeling begint is het daarom goed om contact op te nemen met je zorgverzekering.