Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Dave Linsen - Dochter met Hemisferectomie

Hoe reageren de andere kinderen op de diagnose?

De andere twee dochters van Dave beschouwen hun oudste zus als volwaardig lid van het gezin. De middelste helpt haar oudste zus regelmatig. Voor de jongste twee zussen is de situatie heel anders, omdat zij dingen doen die hun oudste zus waarschijnlijk nooit zal kunnen.