Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Corine ten Dam - Dochter met Diabetes Type 1

Wat gebeurde er na de diagnose met jou?

Voor Corine was het vooral nodig om gevoelens niet toe te laten, maar te doen wat nodig was. Namelijk alles leren om met de ziekte van haar dochter om te kunnen gaan. Eigenlijk komt het besef hoe het allemaal gegaan is in het begin pas nu haar dochter ouder is en meer zelf kan doen. Ze heeft hulp gezocht om deze emoties te verwerken.