Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding
  • Home
  • Over de Informatietafel EMB

Had ik dat maar eerder geweten!

Goede informatievoorziening kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en het voorkomen van escalaties. Heel vaak horen wij: ‘Had ik dat maar eerder geweten!’. Het gaat dan om informatie waarmee cliënten, naasten, ondersteuners, professionals beter de weg kunnen vinden in het brede aanbod aan informatie, ondersteuning en zorg. Vaak is deze informatie wel beschikbaar, maar staat deze op (te) veel plaatsen. De Informatietafel EMB werkt samen met EMB Nederland, Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders, Academische Werkplaats EMB, Platform EMG, en Wegwijzer EMB aan het beter vindbaar maken van bestaande informatie en vult aan waar nodig. Ook breiden we per thema het team uit met experts en ervaringsdeskundigen.

Producten van de Informatietafel EMB

Partners van de EMB Informatietafel

Platform EMG

Het is onze missie om bij te dragen aan een goede kwaliteit van leven voor mensen
met (Z) EVMB en hun naaste familie en netwerk. Het is onze ambitie om hét
kennisnetwerk (Z)EVMB te zijn waar alle informatie en activiteiten samenkomen.

Gast auteurs Informatiekaarten

Over de Informatietafels