Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Het belang van ervaringsdeskundigheid bij wetenschappelijk onderzoek

“We hebben de input van ouders hard nodig”

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel is bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en het optimaliseren van de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.  Maar hoe doe je dat: onderzoek dat voor de praktijk bruikbaar is? En waarom zijn ouders hierin zo’n belangrijke schakel?

Academische werkplaatsen verstandelijke beperkingen
Om te komen tot goede zorg en ondersteuning is er veel kennis nodig. Wetenschappelijk onderzoek kan daar aan bijdragen. Academische Werkplaatsen doen onderzoek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een Academische Werkplaats is een duurzaam samenwerkingsverband tussen de dagelijkse praktijk en de wetenschap. Ze doen onderzoek op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving. Meer weten over deze Associatie of de aangesloten Academische Werkplaatsen? Kijk dan op www.academischewerkplaatsen-vb.nl.

Waar zijn de ouders?
We horen je denken: “waar zijn de ouders in dit verhaal?” en dat is precies waar (Sch)ouders zich voor inzet. We vinden wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk en de Academische Werkplaatsen zijn zeer waardevol als je praktijk en wetenschap wilt samenbrengen op een manier die steeds vaker vorm krijgt: in samenwerking tussen onderzoekers, mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en zorgprofessionals. Wat eerder in wetenschappelijk onderzoek vaak ontbrak, was juist de stem van de ervaringsdeskundige ouders. Inmiddels zijn steeds meer partijen het erover eens dat ouders, net als ervaringsdeskundige mensen met een verstandelijke beperking zelf, een onmisbare schakel zijn. Zij zijn dan ook zeer welkom om met de bij de associatie aangesloten Academische Werkplaatsen mee te denken en mee te werken aan onderzoek. Ook bij de uitwerking van de resultaten in bruikbare informatie voor de praktijk, is input van de ouders erg belangrijk.

Halen en brengen
In de Academische Werkplaatsen werken zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samen met mensen met een beperking en hun ouders aan betere langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Academische Werkplaatsen worden onderzoeksvragen opgehaald in de praktijk, wordt onderzoek gedaan en wordt de kennis vertaald in concrete, bruikbare resultaten waar de praktijk iets mee kan. Ze betrekken zorgverleners, mensen met een verstandelijke beperking én ouders bij de ontwikkeling van kennis en ook bij delen van de kennis uit deze onderzoeken.  

Benieuwd naar de onderzoeken? Je leest er alles over bij dit thema.