Organisatie

Ontstaan

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is opgericht door (voorheen) BOSK en Stichting Kind en Ziekenhuis.

(Voorheen) BOSK

(Voorheen) BOSK was de vereniging van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke handicap. Ruim zestig jaar geleden opgericht als Bond voor Ouders van Spastische Kinderen. In 2019 is deze vereniging opgesplitst in 4 aparte verenigingen: CP Nederland, EMB Nederland, SBH Nederland en Schisis Nederland. Deze verenigingen vertegenwoordigen inmiddels ruim 35.000 personen met een aangeboren lichamelijke handicap en 20.000 ouders van kinderen met deze handicaps.

De vier verenigingen gaan uit van eigen kracht en van mogelijkheden. Sleutelbegrippen zijn zelfmanagement en empowerment. Ze geven informatie en advies over medische zaken, onderzoeken, therapieën, diëten, speciaal onderwijs of dagopvang, aangepaste vakanties, juridische zaken, regels en wetten.  Daarnaast stimuleren zij wetenschappelijk onderzoek en behartigen zij de belangen van haar leden bij overheden, verzekeraars en andere organisaties.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is al ruim 40 jaar dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind en Ziekenhuis bevordert kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van het kind en het gezin in het ziekenhuis, thuis en elders.

De kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen.

  • Bij alle activiteiten worden de Handvesten Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg en de ervaringen van kinderen en ouders als uitgangspunt genomen.
  • Het handvest Kind & Ziekenhuis, inmiddels een internationaal erkende ‘standaard’, is in overstemming met het VN-Verdrag over de rechten van het kind en staat bekend onder de naam ‘EACH Charter’.
  • Kind & Ziekenhuis vertaalt het VN-Verdrag in kinder- en ouderparticipatie om zo de zorg voortdurend te verbeteren en kind- & gezinsgerichter te maken.

Meer info? www.kindenziekenhuis.nl

Correspondentie

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders
Postbus 197, 3500 AD  Utrecht

Mail: info@schouders.nl

  • Bank: NL27 ABNA 0816 7224 20
  • Kamer van Koophandel: 67434185
  • RSIN: 856988248

Bestuur en directie

De directeur van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is Marije Jager

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Martijn Klem, voorzitter
  • Hester Rippen, penningmeester
  • Marieke Deckers, secretaris
  • Klaartje Spijkers

Directie en bestuur worden ondersteund en bijgestaan door de Ervaringsraad. De Ervaringsraad bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundige ouders die verder kijken dan hun persoonlijke situatie. Deze raad staat de stichting bij met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, het vullen van het platform en het bewaken van de grote lijn.

Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een non-profitorganisatie. Het beloningsbeleid voor het personeel verloopt conform de CAO Zorg en Welzijn. Het dagelijks bestuur, de Adviesgroep en Ervaringsraad krijgen geen salaris, noch een vergoeding vanuit de Stichting. Wel kunnen zij een aanvraag doen voor de gemaakte directe onkosten, zoals vervoerskosten.

Financiën

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft tussen 2014 – 2017 als project van Vereniging de BOSK gefunctioneerd. De ontwikkeling van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is gesubsidieerd door de Vriendenloterij.

Per 1 februari 2018 is Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders statutair werkzaam als onafhankelijke stichting. In 2018 werd de concretisering van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders financieel ondersteund door HandicapNL. Naast deze ondersteuning werft Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders gelden door middel van aanvragen van projectsubsidies, sponsoring, giften en door financiering te vinden op meer structurele basis. In 2019 en 2020 werd (Sch)ouders ondersteund door het voucherproject EMP/Ouder en zijn er 2 projecten via ZonMw gerealiseerd. Tussen 2020-2022 realiseert (Sch)ouders in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een groot project: (Sch)ouders4(Sch)ouders en Brussen4Brussen.

Activiteiten, beleid en financien 2017/2019

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

ANBI status

Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders bechikt over een ANBI status. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@schouders.nl.