Organisatie

Correspondentie

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders
Randhoeve 221
3995 GA Houten

Mail: info@schouders.nl

  • Bank: NL27 ABNA 0816 7224 20
  • Kamer van Koophandel: 67434185
  • RSIN: 856988248

Bestuur en directie

De directeur van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is Marije Jager

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Martijn Klem, voorzitter
  • Hester Rippen, penningmeester
  • Marieke Deckers, secretaris
  • Klaartje Spijkers

Directie en bestuur worden ondersteund en bijgestaan door de Ervaringsraad. De Eraringsraad bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundige ouders die verder kijken dan hun persoonlijke situatie. Deze raad staat de stichting bij met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, het vullen van het platform en het bewaken van de grote lijn.

Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een non-profitorganisatie. Het beloningsbeleid voor het personeel verloopt conform de CAO Zorg en Welzijn. Het dagelijks bestuur, de Adviesgroep en Ervaringsraad krijgen geen salaris, noch een vergoeding vanuit de Stichting. Wel kunnen zij een aanvraag doen voor de gemaakte directe onkosten, zoals vervoerskosten.

Financien

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft tussen 2014 – 2017 als project van Vereniging de BOSK gefunctioneerd. De ontwikkeling van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is gesubsidieerd door de Vriendenloterij.

Per 1 februari 2018 is Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders statutair werkzaam als onafhankelijke stichting. In 2018 wordt de concretisering van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders financieel ondersteund door HandicapNL. Naast deze ondersteuning werft Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders gelden door middel van aanvragen van projectsubsidies, sponsoring, giften en door funding te vinden op meer structurele basis.

Activiteiten, beleid en financien 2017/2018

Jaarrekening 2018

ANBI status

Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders bechikt over een ANBI status. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@schouders.nl.