Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Disclaimer Kennisbank

De Kennisbank is gebaseerd op verschillende inititatieven:

  • De WWW-wijzer. De WWW-wijzer is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht), de BOSK, Hogeschool Zuyd en Mediaan.

  • Het Ouderkompas. Het Ouderkompas is ontwikkeld door Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam, UMC.

  • Bijzonder in Arnhem. Bijzonder in Arnhem is ontwikkeld door twee ervaringsdeskunde ouders. 

De informatie in de Kennisbank is met grote zorgvuldigheid geschreven en gemaakt. Hierbij zijn diverse ouders en professionals betrokken. De informatie wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. De informatie op de site is algemeen en kan mogelijk niet direct van toepassing zijn op jouw situatie. De ontwikkelaars zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op andere websites staat, en waarnaar vanuit de Kennisbank verwezen wordt. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een afspraak bij je zorgverlener. Voor persoonlijke toelichting of een persoonlijk advies kun je contact opnemen met je zorgverlener

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.


Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de vragen en de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites. Als u vanaf uw website wilt linken naar (een onderdeel van) de Kennisbank, dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen. Gebruik van de informatie uit de Kennisbank elders is alleen toegestaan na goedkeuring van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.