Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Doelstelling

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft ten doel:

  • Een leidend aandoening-overstijgend platform in Nederland te zijn waar ouders elkaar met ervaringskennis helpen rondom de zorg voor hun kind met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis. 

  • Op basis van ervaringskennis aandoening-overstijgende producten en diensten te ontwikkelen en beschikbaar te maken die ouders helpen rondom de zorg voor hun kind met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis.

  • Partners te voorzien van knelpunten en verbeterpunten om aandoening-overstijgende zorg, opleiding, wetenschap en politiek te verbeteren.

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft als missie:

De kwaliteit van leven van ouders van kinderen met zorg en de kwaliteit van leven van deze kinderen zelf te verbeteren.

Door in direct contact te staan met deze ouders zorgen wij ervoor dat het behoeften-aanbod, vanuit ervaringskennis, blijft aansluiten op de behoeften-vraag. Het behoeften-aanbod creëren wij door samenwerkingsverbanden te sluiten met bestaande projecten en eigen projecten/instrumenten te ontwikkelen en te optimaliseren.