Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Anders kijken naar Kinderen-therapeut

Een Anders kijken naar Kinderen therapeut is een paramedici die deze sensomotorische informatieverwerking opleiding erbij heeft gedaan. Deze therapeut kan goed zien of jouw kind problemen heeft met informatieverwerking en op welke aanpassingen er nodig zijn om dit beter te laten verlopen. Wanneer je kind bijvoorbeeld veel problemen in de klas heeft kan een Anders kijken naar Kinderen therapeut de leerkracht uitleggen wat er gedaan kan worden om het op school beter te laten verlopen.