Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten)

Een AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten) is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Mocht je je afvragen of je kind een AVG-arts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten)