Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog heeft sport en bewegen als doel. Hij of zij zorgt ervoor dat je kind tijdens de behandeling zicht krijgt op mogelijkheden en onmogelijkheden om te sporten. Dit met als doel dat je kind ook na ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum aan sport en/of bewegingsactiviteiten kan deelnemen. Niet alleen als vorm van zinvolle tijdsbesteding, maar ook als mogelijkheidom de fysieke conditie in stand te houden en te participeren binnen een sociaal netwerk.

Voor een bewegingsagoog heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken.

De kosten voor een bewegingsagoog worden vanuit de zorgverzekering vergoed vanuit het aanvullend pakket alternatieve behandelwijze.
Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten of en hoeveel behandelingen vergoed worden.