Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Diëtist

Een diëtist geeft advies over voeding, bijvoorbeeld in relatie tot groei, metabole stoornissen en andere ziekten. Zo kun je vragen stellen over de juiste voeding, maar ook over bijvoorbeeld wat te eten bij een voedselallergie of specifieke aandoeningen. De kinderdiëtist heeft zich gespecialiseerd in alle vragen rondom zwangeren, zuigelingen, (jonge) kinderen en jongeren. Wat is de juiste hoeveelheid voeding? Wat is de juiste manier van eten? Is er bijvoeding nodig? Dat zijn vragen waarmee je naar de diëtist kan.

Mocht je je afvragen of je kind een dietist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

  • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor een diëtist heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opnemen met een praktijk voor een afspraak. 

De kosten voor een consult worden beperkt vergoed vanuit de zorgverzekering. In de basisverzekering zijn een beperkt aantal uren opgenomen, soms vergoed je aanvullende verzekering een aantal extra consults. Wil je weten wat exact vergoed wordt? Neem dan contact op met je verzekeraar.