Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Geestelijk verzorgende

Een geestelijk verzorgende kan je helpen bij vragen over het leven zelf en bij spirituele vragen.

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een geestelijk verzorgende nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.