Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Jeugdarts

De jeugdarts is de arts die werkt op het consultatiebureau.

In Nederland wordt elk kind de eerste vier jaar van zijn leven meerdere keren uitgenodigd om langs te komen bij het consultatiebureau. De jeugdarts bekijkt de ontwikkeling van je kind en ondersteunt daarin. Wanneer de ontwikkeling van je kind afwijkt, kan de jeugdarts doorverwijzen naar een specialist die meer weet over een bepaalde afwijking. Wanneer je kind vier jaar is en naar school gaat, zal een schoolarts dit overnemen.