Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Kinderarts metabole ziekten

Een kinderarts voor metabole ziekten is een dokter die kinderen behandelt met stofwisselingsziekten.

Mocht je je afvragen of je kind een kinderarts metabole ziekten nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.