Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Kinderarts

Een kinderarts is een dokter die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen tot 18 jaar. Vaak gaat het hier over algemene dingen zoals groeien, eten, drinken, enz.

Een kinderarts kan je doorverwijzen naar een andere specialist, bijvoorbeeld een dietist, klinisch geneticus of oogarts.

Mocht je je afvragen of je kind een kinderarts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.