Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus is een dokter die kan onderzoeken of een aandoening misschien erfelijk is. Dus of je kind misschien ziek is omdat hij genen/DNA van zijn ouders heeft gekregen. Klinisch genetisch onderzoek kan ook helpen met voorspellen of je volgende kind dezelfde aandoening kan krijgen.

Mocht je je afvragen of je kind een klinisch geneticus nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.