Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Logopedist

De logopedist richt zich tijdens de behandeling op de verbetering van de communicatie in het algemeen (je zelf duidelijk maken en de ander begrijpen). Adem-, stem-, spraak/taal- en slikstoornissen in het bijzonder zijn redenen om een logopedist bij de revalidatie in te schakelen. De aandacht is hierbij niet uitsluitend gericht op mondelinge communicatie. Als het praten (nog) niet lukt, maar je kind wel degelijk wat wil ‘zeggen’, zoekt de logopedist samen met jou en je kind naar mogelijkheden om toch te communiceren. Wanneer eten en drinken (slikken en kauwen) niet adequaat verloopt of niet mogelijk is, onderzoekt de logopedist welke problemen er in het mondgebied zijn en informeert en adviseert je hierover.

Mocht je je afvragen of je kind een logopedist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

  • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor logopedie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken.Vaak word je echter wel naar de logopedist doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, consultatiebureau of behandelend arts. Zij zorgen dan ook voor een overdracht naar de logopedist.

De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.