Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker, ook wel sociaal werker genoemd, geeft praktische informatie en kan samen met jou zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen. Ook kunnen vragen aan de orde komen over de plaats van je kind in het gezin, de familie en de buurt, evenals vragen over de zorg voor eventuele andere kinderen en over je verwachting van de toekomst. Je kunt met de maatschappelijk werker ook praten over wat de beperking van je kind en de gevolgen daarvan voor jou en je gezin betekenen. Ook kan zij je informatie geven over wet- en regelgeving en verschillende instanties.

Het wijkteam kan je doorverwijzen naar een maatschappelijk werker. Aan sommige gespecialiseerde ziekenhuizen is een maatschappelijk werker verbonden, de specialist kan je dan doorverwijzen. De kosten voor een maatschappelijk werker worden betaald vanuit de Jeugdwet of WMO.