Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners.

Er zijn 7 regionale netwerken.
Op de website van Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg lees je meer over de NIK en vind je de contactgegevens van de netwerk coördinator in jouw regio.