Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Neuroloog/neurochirurg

Een neuroloog is een dokter speciaal voor aandoeningen aan de hersenen, zenuwen, ruggenmerg en spieren. Hieronder vallen bijvoorbeeld hersenafwijkingen, epilepsie en spierziekten.

Een neurochirurg is een dokter die dit kan opereren als dat nodig is.

Mocht je je afvragen of je kind een neuroloog of neurochirurg nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.