Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Orthopedagoog

Een orthopedagoog houdt zich bezig met leer- en opvoedingsproblemen of gedragsproblemen van kinderen. Een orthopedagoog heeft zich gespecialiseerd in het leren en opvoeden van kinderen met een mentale en/of fysieke beperking. Hij of zij kan je begeleiden als het leren of opvoeden anders loopt dan normaal. De orthopedagoog kijkt daarnaast ook naar de context/de omgeving waarin het kind zich ontwikkelt.

Met behulp van onder andere observatie en testen probeert hij of zij te beoordelen welke aandacht er nodig is voor de pedagogische aspecten en voor de ontwikkelingsstimulatie van je kind. Ook kan door middel van testen worden bekeken hoe het staat met functies als de concentratie, het geheugen en het ruimtelijk inzicht. Bij problemen op deze gebieden wordt bekeken op welke manier hiervoor therapie kan worden gegeven en hoe je kunt worden begeleid om met de problemen van je kind om te gaan.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedagoog nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

Voor een orthopedagoog heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken. De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door
je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.