Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Orthopedisch Schoenmaker

Een orthopedisch schoenmaker kan aangepaste schoenen maken. Dit kunnen aanpassingen zijn aan confectieschoenen, of volledig aangepaste schoenen.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedisch schoenmaker nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is (vaak een revalidatiearts)

  • de huisarts

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.