Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Orthopeed

Een orthopeed is een arts die afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat behandelt. Dit zijn de spieren en botten in je lichaam. Dit kunnen operaties zijn of speciale instrumenten om het lichaam te corrigeren als de stand niet goed is.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopeed nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopeed