Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Psychotherapeut

Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog.

Speltherapeut
Speltherapie is een vorm van psychotherapeutische behandeling, bedoeld voor kinderen met (sociaal-) emotionele problemen, die zich veelal uiten in gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden. Speltherapie is erop gericht je kind door middel van spel problemen te laten verwerken en succeservaringen te laten opdoen met betrekking tot effectiviteit, erkenning en zelfstandigheid. De belangrijkste doelen van de therapie zijn altijd dat je kind zich van binnen krachtiger gaat voelen, beter in zijn of haar vel komt te zitten, meer inzicht krijgt in zijn of haar mogelijkheden en beperkingen en dat de wisselwerking met zijn of haar omgeving weer in een positief daglicht komt te staan.

Muziektherapeut
De muziektherapeut maakt gebruik van de invloed van muziek om therapeutische doelen te bereiken, zoals de emotionele verwerking van de handicap, het versterken van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen, het vergroten van de sociale vaardigheden, het contact en de communicatie. Ook werkt de muziektherapeut aan het stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling en het ontwikkelen van expressie en creativiteit. Om de speelmogelijkheden te vergroten, kunnen de muziekinstrumenten worden aangepast aan de mogelijkheden van je kind. Daarnaast bieden de ontwikkelingen op het gebied van elektronische muziekinstrumenten en computers geheel nieuwe perspectieven, ook als de motorische mogelijkheden van je kind minimaal zijn.

Voor de behandeling bij een psychotherapeut is een verwijzing nodig van huisarts of specialist. De kosten voor een pshychotherapeut worden betaald vanuit de Jeugdwet.