Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Revalidatiearts

Een revalidatiearts behandelt de gevolgen van ziektes, ongelukken of aangeboren afwijkingen. De arts zorgt ervoor dat de leefomstandigheden zo goed mogelijk worden voor je kind, en dat je kind zoveel mogelijk mee kan doen aan alles.

Een revalidatiearts werkt in een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum. De revalidatiearts houdt eerst een intake gesprek. Dit kan ook een revalidatiearts-in-opleiding of een physician assistant zijn. Er wordt gevraagd naar de ontwikkeling, medische bijzonderheden en uiteraard je vragen en zorgen. Het kind wordt ook geobserveerd in zijn bewegen, niveau van functioneren en onderzocht wat betreft de beweeglijkheid van de gewrichten en spierfuncties. De revalidatiearts kijkt naar de invloed van lichamelijke aandoeningen op de ontwikkeling. Hij/zij kan gebruik maken van aanvullende onderzoeken zoals een gangbeeldanalyse om het lopen nader in kaart te brengen. De revalidatiearts stelt of er wel of niet een behandeling of nadere observatie nodig is. De revalidatiearts heeft dan als medisch specialist de leiding over het behandelteam en de coördinatie over de behandelactiviteiten.

Afhankelijk van de bevindingen van de revalidatiearts worden verschillende andere behandelaars ingeschakeld. Het behandelteam stelt, in overleg met jou en je kind, het behandelplan samen. Regelmatig onderzoekt de revalidatiearts je kind om de mogelijkheden en beperkingen van je kind te beoordelen en spreekt hij of zij met jou over het verloop van de behandeling. Vaak verricht een arts-assistent in opleiding voor revalidatiearts een deel van de werkzaamheden. De revalidatiearts houdt samen met de orthopedisch instrumentmaker en schoenmaker het technisch en schoentechnisch spreekuur.

Mocht je je afvragen of je kind een revalidatiearts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen. De kosten voor de revalidatiearts worden vergoed door je zorgverzekering.