Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Specialist

Een specialist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in een bepaald gebied van de geneeskunde. Dat kan een kinderarts zijn, of een klinisch geneticus. Maar ook een oogarts, longarts, cardioloog (voor het hart) of een psychiater. Hier kan je nog meer specialismen vinden.

Mocht je je afvragen of je kind een specialist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.