Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Alles is Anders?! Over-leven met zorg

Webinar 3: Brussen - Wie wil je (nog) meer zijn?

In het derde webinar kijken we naar de toekomst en stellen we onder meer de vraag: Wie wil je (nog) meer zijn? Meer brus, meer vriend(in), meer sporter? Hoe ziet jouw toekomst eruit en welke rol ga jij spelen in de zorg voor je broer/zus?

Te gast zijn brussen Marjet, Robert en Anne. Marjet en Robert zijn brus van Wouter (17) die het Syndroom van Down heeft.. Anne is zus van Tomas (28 jaar). Tomas is officieel gediagnosticeerd met Coffin Siris syndroom 10 jaar geleden. Het is een zeldzaam syndroom. 

Naast onze hoofdgasten geeft Mirjam Kleijweg informatie over Plan B. Mirjam is vrijwilliger bij Plan B. Hiernaast is ze ook ervaringsdeskundige ouder omdat ze een zoon met het syndroom van Down heeft.. Plan B draagt bij aan het voortzetten van een goed leven voor de persoon met een beperking. Ook als ouders een stapje terug moeten of willen doen. Hoe worden zaken die je als ouder belangrijk vindt en waar je kind aan hecht, voortgezet? Een vrijwilliger helpt ouders Plan B (een overzicht van allerlei domeinen in het leven) in te vullen. Iedereen kan dat op zijn eigen manier doen. Minstens zo belangrijk is dat samen gekeken wordt welke mensen je zou willen en kunnen betrekken bij het leven van je zoon of dochter.