Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Alles is Anders?! Over-leven met zorg

Webinar 3: Ouders - Wie wil je (nog) meer zijn?

In het derde webinar kijken we naar de toekomst en stellen we onder meer de vraag: Wie wil je (nog) meer zijn? Meer ouder, meer vriend(in), meer sporter? Hoe ziet jouw toekomst eruit en hoe ga jij je zorgrol overdragen/vormgeven?

Te gast zijn Vader Joep Teunissen en moeder Saskia Ruiver. Joep heeft een eigen bedrijf en is vader van twee jongvolwassen dochters. Zijn jongste dochter heeft een beperking. Ze heeft veel ondersteuning nodig en hij neemt een groot deel daarvan voor zijn rekening. Ook zij zijn op een punt beland waar ze op zoek gaan naar een nieuwe woonplek voor haar. Welke gevolgen zal dat hebben voor ieders leven? Saskia Ruven heeft een eigen praktijk en is moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Haar middelste kind heeft het Syndroom van Down. Zo langzamerhand is de tijd rijp om uit te kijken naar een goede woonplek voor hem. Dat is natuurlijk van invloed op haar toekomst en die van de andere leden van het gezin.

Naast onze hoofdgasten geeft Mirjam Kleijweg informatie over Plan B. Mirjam is vrijwilliger bij Plan B. Hiernaast is ze ook ervaringsdeskundige ouder omdat ze een zoon met het syndroom van Down heeft. Naast onze hoofdgasten geeft Mirjam Kleijweg informatie over Plan B. Mirjam is vrijwilliger bij Plan B. Hiernaast is ze ook ervaringsdeskundige ouder omdat ze een zoon met het syndroom van Down heeft.. Plan B draagt bij aan het voortzetten van een goed leven voor de persoon met een beperking. Ook als ouders een stapje terug moeten of willen doen. Hoe worden zaken die je als ouder belangrijk vindt en waar je kind aan hecht, voortgezet? Een vrijwilliger helpt ouders Plan B (een overzicht van allerlei domeinen in het leven) in te vullen. Iedereen kan dat op zijn eigen manier doen. Minstens zo belangrijk is dat samen gekeken wordt welke mensen je zou willen en kunnen betrekken bij het leven van je zoon of dochter.